Grupa Eksploracyjno Poszukiwawcza LUBUSZ

Miłośnicy poszukiwania i eksplorowania niezbadanych, tajemniczych zakątków umocnień i fortyfikacji.