PKP Energetyka S.A. | Dostawca prowadzący sprzedaż energii elektrycznej

Plakat promujący segregację nieczystości. Komunikacja wewnętrzna PKP ENERGETYKA.

Ogłoszenie promujące konkurs dla pracowników PKP ENERGETYKA na łamach czasopisma Dobra Energia.